• Beschikbaar in basis en luxe uitvoering
• Tegen stroomwisselaar 95% thermisch rendement
• Gelijkstroommotoren 50% besparing op energieverbruik
• Luchttoevoer en luchtafvoer onafhankelijk in te regelen via display
• Standaard 100% bypass voor vrije koeling
• Standaard met vorstvrij voorziening
• Hoge luchtopbrengst van 570 m³/h bij 200Pa
• De WHR 960 Luxe kan uitgebreid worden met de Comfortunit Artic voor koeling
• EIA regeling is van toepassing

Zehnder WHR 960

Algemeen
Deze compacte warmteterugwinunit is ontwikkeld voor toepassing van balansventilatiesystemen voor de utiliteit. Hierbij kan gedacht worden aan (kleine) kantoren, (sport) kantines, praktijk- en horecaruimtes. De lucht die wordt aangezogen geeft zijn warmte af aan de, geheel gescheiden en gefilterde, verse luchttoevoer. Door het hoge rendement is naverwarming niet noodzakelijk. Hierdoor kan zonder hinderlijke tocht, maar ook zonder geluidsoverdracht (van en naar buiten) adequaat worden geventileerd. Zodoende kan een comfortabel binnenklimaat worden gerealiseerd.

Typen
De WHR 960 bestaat uit 2 hoofduitvoeringen: -WHR 960 Basis -WHR 960 Luxe Beide uitvoeringen zijn beschikbaar in een rechter-, linker- en een RF uitvoering.

WHR 960 Basis
De WHR 960 is standaard uitgevoerd met voorverwarmer (vorstvrij element) en 100% bypass. De unit kan worden bediend met een driestandenschakelaar. Er kan ook gekozen worden voor een 3-standenschakelaar met storingen filterindicatie (SAI Flash 1-3V). Met de radiografische besturing (type RF) kan de unit draadloos worden bediend (zie 'opties' voor nadere toelichting).

WHR 960 Luxe
Deze luxe variant maakt de toepassing in combinatie met moderne technieken als sensoren (o.a. CO2 , vocht, aanwezigheid), warmtepomp en radiografische bediening mogelijk. De bediening is daarnaast mogelijk met de ComfoControl Ease. Eveneens beschikt de luxe variant over een naverwarmer- en een aardwarmtewisselaar aansluiting. De WHR 960 Luxe is uit te breiden met een Comfortunit Artic.

Filters
De WHR is uitgevoerd met twee G3 filters die aan de voorzijde eenvoudig, zonder gereedschap, kunnen worden uitgenomen en geplaatst.

Warmtewisselaar
De tegen stroomwisselaar van hoogwaardig kunststof heeft een thermisch rendement van 95%. Na verwarming van de toevoerlucht is niet meer nodig.

Bypass
De WHR 960 is voorzien van een 100% bypass. Hiermee is het mogelijk om in de zomer met koele avond- en nachttemperaturen zogenaamde vrije koeling te realiseren. De bypass wordt automatisch gestuurd volgens de ingestelde comfort temperatuur.

Vorstvrij voorziening
Standaard wordt de WHR 960 uitgevoerd met een vorstvrij voorziening. Een automatische regeling schakelt een verwarmingselement in als de buitentemperatuur gedurende langere tijd onder het vriespunt is. De koude buitenlucht wordt dan voorverwarmd voordat het de warmtewisselaar ingaat. De temperatuur van de lucht stijgt dan tot boven 0ºC, zodat er geen bevriezingsverschijnselen in de warmtewisselaar op kunnen treden. Deze regeling garandeert balans ventilatie tot minstens 150m³/h bij een buitenluchttemperatuur van -15ºC.

Ventilatoren
In de WHR zijn energiezuinige gelijkstroommotoren geplaatst met een HR waaier. Hiermee wordt een totale energiebesparing bereikt van 50 à 60% ten opzichte van wisselstroommotoren.

Display
De WHR 960 is voorzien van een display met tiptoetsen waarmee eenvoudig de instellingen (toerental / capaciteit e.d.) kunnen worden gewijzigd en gegevens kunnen worden afgelezen. Met de gebruiksvriendelijke CC Ease, voor toepassing op de WHR 960 Luxe, kunnen de instellingen op afstand worden ingesteld en uitgelezen.

Elektrische aansluiting
De WHR in basisuitvoering is standaard uitgevoerd met een 5-aderige kabel met perilex stekker voor aansluiting op één fase, 230V 50Hz, zoals deze toegepast wordt in woonhuissystemen. Vrijhangeden kabellengte is 1,5 meter. De WHR 960 Luxe is uitgevoerd met een 230V stekker met randaarde. Dit geldt ook voor de RF uitvoeringen basis en luxe.

Opties
Radiografische besturing: WHR 960 RF De WHR 960 is verkrijgbaar in radiografische uitvoering: type WHR 960 RF. Deze uitvoering maakt bedienen en installeren nog eenvoudiger. Door de draadloze manier van schakelen, met de RFZ, is er naast het bestaande kanalenwerk geen aparte elektrische installatie meer nodig. Hierdoor is het eenvoudig om meerdere RFZ schakelaars te gebruiken. De RFZ is voorzien van LED's. Deze gaan branden bij bediening, wat betekent dat er communicatie met de WHR unit is. De LED's geven ook filtervuil- en storingsmeldingen door bij bediening van de schakelaar.

Onderstel
Naast wandmontage is het ook mogelijk de WHR 960 staand te plaatsen. Hiervoor is een speciaal onderstel verkrijgbaar.

Geluiddemping
Voor de utiliteit zal de WHR 960 veelal op maximale capaciteiten worden ingezet. Daarom adviseren wij om met name aan de toevoerzijde, direct na de unit een geluiddemper op te nemen. Voor wat betreft de afvoer kan veelal worden volstaan met gedeeltelijke akoestische aansluitingen naar de afzuigroosters of -ventielen. Het is hierbij ook van belang dat er een afgesloten opstellingsruimte aanwezig is met een voldoende stevige bevestigingswand (minimale massa: 200kg/m²).

Comfortunit Artic
De comfort unit Artic bevat een warmtepomp die tijdens warme dagen het wooncomfort aanzienlijk verbetert. De unit wordt boven op de WHR 960 Luxe geplaatst en zorgt voor afkoeling en ontvochtiging van de toevoerlucht bij warme dagen. Wandmontage is dan niet toegestaan. De combinatie dient dan op het onderstel te worden geplaatst. Let op: de Comfortunit Artic kan alleen op de WHR 960 Luxe!

Filterbox
De filterbox is ontwikkeld voor woningen waarin extra filtering van de toevoerlucht gewenst is. De filterbox wordt geplaatst in het toevoerkanaal van een balans ventilatie systeem en wordt uitgerust met een fijn stoffilter. In het warmte terugwin apparaat wordt de toevoerlucht gefilterd op grove stofdeeltjes. Extra plaatsing van de filterbox zorgt ervoor dat minimaal 80% van alle fijn stofdeeltjes wordt afgevangen.

WHR 960 (PDF, 987kb)
Zehnder WTW unit WHR 960